Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество – гр. Стралджа

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Александрово
 • ПЛСР Атолово
 • ПЛСР Богорово
 • ПЛСР Воденичане
 • ПЛСР Войника
 • ПЛСР Джинот
 • ПЛСР Зимница
 • ПЛСР Иречеково
 • ПЛСР Каменец
 • ПЛСР Леярово
 • ПЛСР Лозенец
 • ПЛСР Люлин
 • ПЛСР Маленово
 • ПЛСР Недялско
 • ПЛСР Палаузово
 • ПЛСР Правдино
 • ПЛСР Първенец
 • ПЛСР Стралджа
 • ПЛСР Тамарино
 • ПЛСР Чарда

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ