НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество – гр. Стралджа

Информация за контакт

Адрес: бул. "Хемус" № 16

Пощенски код: 8680

Имейл: slr.straldja@mail.bg

Телефонен код: 04761

Телефон: 55-01

Мобилен: 0888 907 188

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Александрово
 • ПЛСР Атолово
 • ПЛСР Богорово
 • ПЛСР Воденичане
 • ПЛСР Войника
 • ПЛСР Джинот
 • ПЛСР Зимница
 • ПЛСР Иречеково
 • ПЛСР Каменец
 • ПЛСР Леярово
 • ПЛСР Лозенец
 • ПЛСР Люлин
 • ПЛСР Маленово
 • ПЛСР Недялско
 • ПЛСР Палаузово
 • ПЛСР Правдино
 • ПЛСР Първенец
 • ПЛСР Стралджа
 • ПЛСР Тамарино
 • ПЛСР Чарда

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ