НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество – гр. Велики Преслав

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бяла река
 • ПЛСР Веселиново
 • ПЛСР Върбица
 • ПЛСР Драгоево
 • ПЛСР Златар
 • ПЛСР Иваново
 • ПЛСР Имренчево
 • ПЛСР Кочово
 • ПЛСР Ловец
 • ПЛСР Методиево
 • ПЛСР Преслав
 • ПЛСР Риш
 • ПЛСР Салманово
 • ПЛСР Смядово
 • ПЛСР Хан Крум
 • ПЛСР Янково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ