НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Ловно-рибарско дружество Хасково” – гр. Хасково

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Александрово
 • ПЛСР Войводово
 • ПЛСР Въгларово
 • ПЛСР Гарваново
 • ПЛСР Гергьовден
 • ПЛСР Д. Ботево
 • ПЛСР ДЗС
 • ПЛСР Динево
 • ПЛСР Елена
 • ПЛСР Ж. Бряг
 • ПЛСР Идимирли
 • ПЛСР К. Поле
 • ПЛСР Караманци
 • ПЛСР Кенана
 • ПЛСР Книжовник
 • ПЛСР Конуш
 • ПЛСР Корен
 • ПЛСР М. Бани
 • ПЛСР Малево
 • ПЛСР Мандра
 • ПЛСР Н. Надежда
 • ПЛСР Николово
 • ПЛСР Пчелари
 • ПЛСР Родопи
 • ПЛСР Силен
 • ПЛСР Сираково
 • ПЛСР Стамболийски
 • ПЛСР Стамболово
 • ПЛСР Стойково
 • ПЛСР Сусам
 • ПЛСР Сърница
 • ПЛСР Тракиец
 • ПЛСР Тънково
 • ПЛСР Узунджово
 • ПЛСР Ц. Поляна

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ