НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Кнежа – 2000” – гр. Кнежа

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Еница
  • ПЛСР Кнежа
  • ПЛСР Лазарово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ