НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Марица – град Първомай” – гр. Първомай

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Ахматово
 • ПЛСР Богданица
 • ПЛСР Брягово
 • ПЛСР Буково
 • ПЛСР Бяла река
 • ПЛСР Виница
 • ПЛСР Воден
 • ПЛСР Градина
 • ПЛСР Дебър
 • ПЛСР Драгойново
 • ПЛСР Дълбок извор
 • ПЛСР Езерово
 • ПЛСР Жълт камък
 • ПЛСР Искра
 • ПЛСР Караджалово
 • ПЛСР Катуница
 • ПЛСР Крушево
 • ПЛСР Милево
 • ПЛСР Поповица
 • ПЛСР Православен
 • ПЛСР Първомай
 • ПЛСР Селци
 • ПЛСР Татарево
 • ПЛСР Чешнигирово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ