НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество Нова Загора – гр. Нова Загора

Информация за контакт

Адрес: ул. "Ал. Стамболийски" № 7

Пощенски код: 8900

Имейл: lrdnovazagora@abv.bg

Телефонен код: 0457

Телефон: 6-23-63

Мобилен: 0889 909 979

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Нова Загора
 • ПЛСР Баня
 • ПЛСР Богданово
 • ПЛСР Брястово
 • ПЛСР Дядово
 • ПЛСР Еленово
 • ПЛСР Загорци
 • ПЛСР Караново
 • ПЛСР Коньово
 • ПЛСР Крива круша
 • ПЛСР Любенец
 • ПЛСР Любенова махала
 • ПЛСР Млекарево
 • ПЛСР Новоселец
 • ПЛСР Омарчево
 • ПЛСР Пет могили
 • ПЛСР Питово
 • ПЛСР Полски градец
 • ПЛСР Пъдарево
 • ПЛСР Сокол
 • ПЛСР Събрано
 • ПЛСР Съдиево
 • ПЛСР Съдийско поле

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ