НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Нова Загора” – гр. Нова Загора

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Нова Загора
 • ПЛСР Баня
 • ПЛСР Богданово
 • ПЛСР Брястово
 • ПЛСР Дядово
 • ПЛСР Еленово
 • ПЛСР Загорци
 • ПЛСР Караново
 • ПЛСР Коньово
 • ПЛСР Крива круша
 • ПЛСР Любенец
 • ПЛСР Любенова махала
 • ПЛСР Млекарево
 • ПЛСР Новоселец
 • ПЛСР Омарчево
 • ПЛСР Пет могили
 • ПЛСР Питово
 • ПЛСР Полски градец
 • ПЛСР Пъдарево
 • ПЛСР Сокол
 • ПЛСР Събрано
 • ПЛСР Съдиево
 • ПЛСР Съдийско поле

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ