НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско сдружение Перник – гр. Перник

Информация за контакт

Адрес: ул. "Кракра" 15

Пощенски код: 2300

Имейл: lrspernik@abv.bg

Телефонен код: 076

Телефон: 60-31-35

Мобилен: 0898 903 232

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Батановци
  • ПЛСР Бучино
  • ПЛСР Витановци
  • ПЛСР Голо Бърдо
  • ПЛСР Дивотино
  • ПЛСР Люлин
  • ПЛСР Мещица
  • ПЛСР Студена
  • ПЛСР Църква
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ