НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество Персин – гр. Белене

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Белене
  • ПЛСР Деков
  • ПЛСР Кулина вода

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ