НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение на ловците и риболовците в Попово – гр. Попово

Информация за контакт

Адрес: ул. "Цар Освободител" № 1

Пощенски код: 7800

Имейл: slr_popovo@abv.bg

Телефонен код: 0608

Телефон: 4-38-76

Мобилен: 0894 373 878

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Априлово
 • ПЛСР Баба Тонка
 • ПЛСР Бракница
 • ПЛСР Водица
 • ПЛСР Г. Градище
 • ПЛСР Гагово
 • ПЛСР Глогинка
 • ПЛСР Гол. Ново
 • ПЛСР Горица
 • ПЛСР Горско Абланово
 • ПЛСР Гърчиново
 • ПЛСР Долец
 • ПЛСР Долна Кабда
 • ПЛСР Дриново
 • ПЛСР Еленово
 • ПЛСР Заветно
 • ПЛСР Зараево
 • ПЛСР Захари Стояново
 • ПЛСР Звезда
 • ПЛСР Иванча
 • ПЛСР Кардам
 • ПЛСР Ковачевец
 • ПЛСР Конак
 • ПЛСР Кошничари
 • ПЛСР Крепча
 • ПЛСР Ломци
 • ПЛСР Люблен
 • ПЛСР Марчино
 • ПЛСР Медовина
 • ПЛСР Миладиновци, Маково, Кръшно
 • ПЛСР Опака
 • ПЛСР Осиково
 • ПЛСР Паламарца
 • ПЛСР Помощица
 • ПЛСР Попово
 • ПЛСР Посабина
 • ПЛСР Росина
 • ПЛСР Садина
 • ПЛСР Светлен
 • ПЛСР Сеячи
 • ПЛСР Славяново
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ