НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество – Раднево” – гр. Раднево

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бели Бряг
 • ПЛСР Гледачево
 • ПЛСР Даскал Атанасово
 • ПЛСР Детелина
 • ПЛСР Земял-Диня
 • ПЛСР Знаменосец
 • ПЛСР Ковачево
 • ПЛСР Коларово
 • ПЛСР Константиновец
 • ПЛСР Любеново
 • ПЛСР Овчарци
 • ПЛСР Раднево
 • ПЛСР Свободен
 • ПЛСР Сърнево
 • ПЛСР Тихомирово
 • ПЛСР Трояново

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ