140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество Сокол 1920 – гр. Сандански

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Голешево
 • ПЛСР Горна Рибница
 • ПЛСР Горно Спанчово
 • ПЛСР Игралище
 • ПЛСР Калиманци
 • ПЛСР Катунци
 • ПЛСР Кръстилци
 • ПЛСР Ласкарево
 • ПЛСР Лиляново
 • ПЛСР Мелник
 • ПЛСР Никудин
 • ПЛСР Петрово
 • ПЛСР Плоски
 • ПЛСР Раздол
 • ПЛСР Сандански
 • ПЛСР Склаве
 • ПЛСР Хотово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ