НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество Шабла” – гр. Шабла

Информация за контакт

Адрес: ул. "Добруджа" №5

Пощенски код: 9680

Имейл: lrdshabla@abv.bg

Телефонен код: 05743

Телефон: 31-65

Мобилен: 0889 461 420

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Ваклино
  • ПЛСР Горун
  • ПЛСР Дуранкулак
  • ПЛСР Езерец
  • ПЛСР Шабла

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ