НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “София – Юг” – гр. София

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Алино
 • ПЛСР Белчин
 • ПЛСР Бистрица
 • ПЛСР Драгалевци – Симеоново
 • ПЛСР Железница
 • ПЛСР Злокучене
 • ПЛСР Калково
 • ПЛСР Ковачевци
 • ПЛСР Лозен
 • ПЛСР Нови хан
 • ПЛСР Панчарево
 • ПЛСР Пасарел
 • ПЛСР Поповяне
 • ПЛСР Яребковица
 • ПЛСР Ярлово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ