НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество „Сокол – 1 Силистра” – гр. Силистра

Информация за контакт

Адрес: ул. "Добруджа" № 2

Пощенски код: 7500

Имейл: lrd.ss@abv.bg

Телефонен код: 086

Телефон: 82-15-50

Мобилен: 0877 350 740

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Айдемир
 • ПЛСР Алеково
 • ПЛСР Алфатар
 • ПЛСР Бабук
 • ПЛСР Богорово
 • ПЛСР Брадвари
 • ПЛСР Васил Левски
 • ПЛСР Ветрен
 • ПЛСР Войново
 • ПЛСР Гарван
 • ПЛСР Главан
 • ПЛСР Голеш
 • ПЛСР Добруджанка
 • ПЛСР Ирник
 • ПЛСР Искра
 • ПЛСР Йорданово
 • ПЛСР Кайнарджа
 • ПЛСР Калипетрово
 • ПЛСР Краново
 • ПЛСР Кутловица
 • ПЛСР Поляна
 • ПЛСР Попина
 • ПЛСР Посев
 • ПЛСР Професор Иширково
 • ПЛСР Светослав
 • ПЛСР Ситово
 • ПЛСР Смилец
 • ПЛСР Срацимир
 • ПЛСР Сребърна
 • ПЛСР Средище
 • ПЛСР Стрелково
 • ПЛСР Цар Асен
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ