140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 1899 гр. Елена” – гр. Елена

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Беброво
 • ПЛСР Буйновци
 • ПЛСР Дрента
 • ПЛСР Елена – Усои
 • ПЛСР Константин
 • ПЛСР Костел
 • ПЛСР Палици
 • ПЛСР Разпоповци
 • ПЛСР Тодювци
 • ПЛСР Шилковци
 • ПЛСР Яковци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ