НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество – Сокол – 1910” – гр. Златарица

Информация за контакт

Адрес: ул. "Стефан Попстоянов" № 24

Пощенски код: 5090

Имейл: slrd_zl@abv.bg

Телефонен код: 06153

Мобилен: 0879 821 909

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Г. Н. Село
 • ПЛСР Дединци
 • ПЛСР Добри дял
 • ПЛСР Елен
 • ПЛСР Златарица
 • ПЛСР Калайджии
 • ПЛСР Ловец
 • ПЛСР Родина
 • ПЛСР Росно
 • ПЛСР Сливовица
 • ПЛСР Средно село
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ