140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Сокол 2 – Карнобат” – гр. Карнобат

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Аспарухово
 • ПЛСР Венец
 • ПЛСР Глумче
 • ПЛСР Деветак
 • ПЛСР Деветинци
 • ПЛСР Драганци
 • ПЛСР Екзарх Антимово
 • ПЛСР Житосвят
 • ПЛСР Искра
 • ПЛСР Карнобат
 • ПЛСР Крумово Градище
 • ПЛСР Крушево
 • ПЛСР Мъдрино
 • ПЛСР Невестино
 • ПЛСР Сан Стефано
 • ПЛСР Сигмен
 • ПЛСР Смолник
 • ПЛСР Соколово
 • ПЛСР Сърнево
 • ПЛСР Хаджиите
 • ПЛСР Черково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ