140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Антоново
 • ПЛСР Банковец
 • ПЛСР Длъжка Поляна
 • ПЛСР Добротица
 • ПЛСР Изворово
 • ПЛСР Любичево
 • ПЛСР Моравка
 • ПЛСР Орач
 • ПЛСР Стеврек
 • ПЛСР Таймище
 • ПЛСР Черни Бряг

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ