НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново

Информация за контакт

Адрес: ул. "Тузлушки герой" № 67

Пощенски код: 7970

Имейл: rafailov_les@abv.bg

Телефонен код: 06071

Телефон: 22-54

Мобилен: 0887 401 332

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Антоново
 • ПЛСР Банковец
 • ПЛСР Длъжка Поляна
 • ПЛСР Добротица
 • ПЛСР Изворово
 • ПЛСР Любичево
 • ПЛСР Моравка
 • ПЛСР Орач
 • ПЛСР Стеврек
 • ПЛСР Таймище
 • ПЛСР Черни Бряг
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ