Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Асеновград
 • ПЛСР Бачково
 • ПЛСР Болярци
 • ПЛСР Бор
 • ПЛСР Добралък
 • ПЛСР Добростан
 • ПЛСР Долни Воден
 • ПЛСР Долнослав
 • ПЛСР Златовръх
 • ПЛСР Избеглии
 • ПЛСР Караджово
 • ПЛСР Козаново
 • ПЛСР Конуш
 • ПЛСР Кочево
 • ПЛСР Леново
 • ПЛСР Мостово
 • ПЛСР Нареченски Бани
 • ПЛСР Новаково
 • ПЛСР Нови Изворн
 • ПЛСР Орешец
 • ПЛСР Патриарх Евтимово
 • ПЛСР Садово
 • ПЛСР Тополово
 • ПЛСР Три Могили
 • ПЛСР Узуново
 • ПЛСР Червен
 • ПЛСР Яврово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ