НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Брезник

Информация за контакт

Адрес: ул. "Георги Бунджулов" № 32

Пощенски код: 2360

Имейл: marga_sergieva@abv.bg

Телефонен код: 07751

Телефон: 38-79

Мобилен: 0889 537 263

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бабица
 • ПЛСР Брезник
 • ПЛСР Долна Секирна
 • ПЛСР Долно Ромарци
 • ПЛСР Кошарево – Гигинци
 • ПЛСР Красава
 • ПЛСР Красаво – Режинци
 • ПЛСР Ноевци
 • ПЛСР Садовик
 • ПЛСР Селищен дол
 • ПЛСР Станьовци
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ