НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Брезник

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бабица
 • ПЛСР Брезник
 • ПЛСР Долна Секирна
 • ПЛСР Долно Ромарци
 • ПЛСР Кошарево – Гигинци
 • ПЛСР Красава
 • ПЛСР Красаво – Режинци
 • ПЛСР Ноевци
 • ПЛСР Садовик
 • ПЛСР Селищен дол
 • ПЛСР Станьовци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ