НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Белоградчик

Информация за контакт

Адрес: ул. "Васил Левски" №3

Пощенски код: 3900

Имейл: lrd_belogradchik@abv.bg

Телефонен код: 0936

Телефон: 5-30-55

Мобилен: 0884 106 872

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Бело поле
  • ПЛСР Белоградчик
  • ПЛСР Димово
  • ПЛСР Дреновец
  • ПЛСР Кладоруб
  • ПЛСР Плешивец
  • ПЛСР Рабиша
  • ПЛСР Раяновци
  • ПЛСР Салаш
  • ПЛСР Стакевци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ