НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Исперих

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Беленци
 • ПЛСР Богданци
 • ПЛСР Брестовене
 • ПЛСР Вазово
 • ПЛСР Владимировци
 • ПЛСР Здравец
 • ПЛСР Иван Шишманово
 • ПЛСР Йонково
 • ПЛСР Китанчево
 • ПЛСР Конево
 • ПЛСР Лъвино
 • ПЛСР Малък Поровец
 • ПЛСР Подайва
 • ПЛСР Прелез
 • ПЛСР Свещари
 • ПЛСР Сушево
 • ПЛСР Тодорово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ