ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Костенец

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Василица
  • ПЛСР Голак
  • ПЛСР Пчелин
  • ПЛСР с. Костенец

Контакт на фермата за патици “Марица” към ЛРД “Сокол” – гр. Костенец:
0889 502 766 – Димитър Мирков

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ