НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Кубрат

Информация за контакт

Адрес: ул. "Н.Й.Вапцаров" № 6

Пощенски код: 7300

Имейл: slrd_kubrat@abv.bg

Телефонен код: 0848

Телефон: 7-23-37

Мобилен: 0893 366 803

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Беловец
 • ПЛСР Бисерци
 • ПЛСР Глоджево
 • ПЛСР Горичево
 • ПЛСР Звънарци
 • ПЛСР Каменово
 • ПЛСР кв. Дряново
 • ПЛСР Кубрат
 • ПЛСР Медовене
 • ПЛСР Равно
 • ПЛСР Савин
 • ПЛСР Севар
 • ПЛСР Тертер
 • ПЛСР Тетово
 • ПЛСР Черешово
 • ПЛСР Юпер
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ