Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Кубрат

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Беловец
 • ПЛСР Бисерци
 • ПЛСР Глоджево
 • ПЛСР Горичево
 • ПЛСР Звънарци
 • ПЛСР Каменово
 • ПЛСР кв. Дряново
 • ПЛСР Кубрат
 • ПЛСР Медовене
 • ПЛСР Равно
 • ПЛСР Савин
 • ПЛСР Севар
 • ПЛСР Тертер
 • ПЛСР Тетово
 • ПЛСР Черешово
 • ПЛСР Юпер

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ