140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Сливница

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Алдомировци
 • ПЛСР Божурище
 • ПЛСР Бърдо
 • ПЛСР Василовци
 • ПЛСР Вишан
 • ПЛСР Габер
 • ПЛСР Голямо Малово
 • ПЛСР Гургулят
 • ПЛСР Делян – Златуша
 • ПЛСР Драгоман – град
 • ПЛСР Драготинци
 • ПЛСР Калотина
 • ПЛСР кв. Драгоман
 • ПЛСР Неделище
 • ПЛСР Сливница
 • ПЛСР Храбърско
 • ПЛСР Ялботина

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ