НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Свищов

Информация за контакт

Адрес: ул. "Ал.Константинов" № 8А

Пощенски код: 5250

Имейл: sokol.lrs@abv.bg

Телефонен код: 0631

Телефон: 6-05-59

Мобилен: 0884 861 144

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Алеково
 • ПЛСР Българско Сливово
 • ПЛСР Вардим
 • ПЛСР Горна Студена
 • ПЛСР Деляновци
 • ПЛСР Драгомирово
 • ПЛСР Козловец
 • ПЛСР Морава
 • ПЛСР Овча могила
 • ПЛСР Ореш
 • ПЛСР Петокладенци
 • ПЛСР Свищов
 • ПЛСР Татари
 • ПЛСР Хаджи Димитрово
 • ПЛСР Царевец
 • ПЛСР Червена

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ