НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Тутракан

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Белица
  • ПЛСР Главиница
  • ПЛСР Долно Ряхово
  • ПЛСР Зафирово
  • ПЛСР Малък Преславец
  • ПЛСР Нова Черна
  • ПЛСР Ножарево
  • ПЛСР Пожарево
  • ПЛСР Сокол
  • ПЛСР Старо село
  • ПЛСР Стефан Караджа
  • ПЛСР Тутракан
  • ПЛСР Цар Самуил
  • ПЛСР Черногор
  • ПЛСР Шуменци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ