НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Средец” – гр. Средец

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Богданово
 • ПЛСР Голямо Буково
 • ПЛСР Долно Ябълково
 • ПЛСР Драчево
 • ПЛСР Дюлево
 • ПЛСР Загорци
 • ПЛСР Момина църква
 • ПЛСР Орлинци
 • ПЛСР Радойново
 • ПЛСР Росеново
 • ПЛСР Светлина
 • ПЛСР Средец
 • ПЛСР Суходол

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ