НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Стрелец” – гр. Гулянци

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Брест
 • ПЛСР Гиген
 • ПЛСР Гулянци
 • ПЛСР Долни вит
 • ПЛСР Дъбован
 • ПЛСР Загражден
 • ПЛСР Искър
 • ПЛСР Крета
 • ПЛСР Ленково
 • ПЛСР Милковица
 • ПЛСР Сомовит
 • ПЛСР Шияково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ