НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Стринава-Дряново” – гр. Дряново

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Ганчовец
  • ПЛСР Гостилица
  • ПЛСР Дряново
  • ПЛСР Плачковци
  • ПЛСР Скалско гр. Дряново
  • ПЛСР Соколово
  • ПЛСР Ц. Ливада
  • ПЛСР Янтра

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ