НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Свиленград” – гр. Свиленград

Информация за контакт

Адрес: ул. "България" № 93

Пощенски код: 6500

Имейл: pierhunt@abv.bg

Телефонен код: 0379

Мобилен: 0886 440 367

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Гебран
 • ПЛСР Костур
 • ПЛСР Левка
 • ПЛСР Мезек
 • ПЛСР Младиново
 • ПЛСР Момково
 • ПЛСР Мустрак
 • ПЛСР Пъстрогор
 • ПЛСР Р. Могила
 • ПЛСР С. Река
 • ПЛСР Свиленград
 • ПЛСР Сладун
 • ПЛСР Студена
 • ПЛСР Щит
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ