НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Свиленград” – гр. Свиленград

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Гебран
 • ПЛСР Костур
 • ПЛСР Левка
 • ПЛСР Мезек
 • ПЛСР Младиново
 • ПЛСР Момково
 • ПЛСР Мустрак
 • ПЛСР Пъстрогор
 • ПЛСР Р. Могила
 • ПЛСР С. Река
 • ПЛСР Свиленград
 • ПЛСР Сладун
 • ПЛСР Студена
 • ПЛСР Щит

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ