НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Тасладжа” – гр. Стражица

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Асеново
 • ПЛСР Балканци
 • ПЛСР Благоево
 • ПЛСР Бряговица
 • ПЛСР Виноград
 • ПЛСР Владислав
 • ПЛСР Горски Сеновец
 • ПЛСР Кавлак
 • ПЛСР Камен
 • ПЛСР Кесарево
 • ПЛСР Лозен
 • ПЛСР Николаево
 • ПЛСР Нова Върбовка
 • ПЛСР Ново Градище
 • ПЛСР Паисий
 • ПЛСР Стражица
 • ПЛСР Сушица
 • ПЛСР Царски Извор

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ