НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество – Тервел” – гр. Тервел

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Безмер
  • ПЛСР Жегларци
  • ПЛСР Коларци
  • ПЛСР Мали извор
  • ПЛСР Нова Камена
  • ПЛСР Орляк
  • ПЛСР Перловци
  • ПЛСР Полк. Савово
  • ПЛСР Тервел
  • ПЛСР Честименско

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ