НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество – Тервел” – гр. Тервел

Информация за контакт

Адрес: ул. "Никола Вапцаров" № 7

Пощенски код: 9450

Имейл: lrd_tervel@abv.bg

Телефонен код: 05751

Телефон: 20-53

Мобилен: 0896 832 930

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Безмер
  • ПЛСР Жегларци
  • ПЛСР Коларци
  • ПЛСР Мали извор
  • ПЛСР Нова Камена
  • ПЛСР Орляк
  • ПЛСР Перловци
  • ПЛСР Полк. Савово
  • ПЛСР Тервел
  • ПЛСР Честименско
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ