НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Ловно-рибарско дружество – Троян” – гр. Троян

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Априлци
 • ПЛСР Балабанско
 • ПЛСР Балканец
 • ПЛСР Бели Осъм
 • ПЛСР Белиш
 • ПЛСР Борима
 • ПЛСР Велчово
 • ПЛСР Видима
 • ПЛСР Врабево
 • ПЛСР Голяма Желязна
 • ПЛСР Гумощник
 • ПЛСР Дебнево
 • ПЛСР Добродан
 • ПЛСР Дълбок дол
 • ПЛСР Зла река
 • ПЛСР Калейца
 • ПЛСР Ломец
 • ПЛСР Орешак
 • ПЛСР Острец
 • ПЛСР Старо село
 • ПЛСР Терзииско
 • ПЛСР Трапето
 • ПЛСР Троян
 • ПЛСР Черни Осъм
 • ПЛСР Чифлик
 • ПЛСР Шипково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ