НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Ловно-рибарско дружество – Твърдица” – гр. Твърдица

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Б. Паланка
  • ПЛСР Боров дол
  • ПЛСР Козарево
  • ПЛСР Сборище
  • ПЛСР Твърдица
  • ПЛСР Шивачево

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ