НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество – Твърдица” – гр. Твърдица

Информация за контакт

Адрес: пл. Свобода № 8

Пощенски код: 8890

Имейл: lrdtvardica@abv.bg

Телефонен код: 0454

Телефон: 4-27-65

Мобилен: 0876 838 312

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Б. Паланка
  • ПЛСР Боров дол
  • ПЛСР Козарево
  • ПЛСР Сборище
  • ПЛСР Твърдица
  • ПЛСР Шивачево

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ