НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество – гр. Варна

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Аврен
 • ПЛСР Аксаково
 • ПЛСР Аспарухово
 • ПЛСР Белослав
 • ПЛСР Близнаци
 • ПЛСР Ботево
 • ПЛСР Венелин
 • ПЛСР Венчан
 • ПЛСР Ветрино
 • ПЛСР Виница
 • ПЛСР Владиславово
 • ПЛСР Водица
 • ПЛСР Г. Кантарджиево
 • ПЛСР Галата
 • ПЛСР Ген. Колево
 • ПЛСР Дъбравино
 • ПЛСР Здравец
 • ПЛСР Игнатиево
 • ПЛСР Изворите
 • ПЛСР Изгрев
 • ПЛСР Каменар
 • ПЛСР Кипра
 • ПЛСР Китка
 • ПЛСР Кичево
 • ПЛСР Климентово
 • ПЛСР Константиново
 • ПЛСР Крумово
 • ПЛСР Л. Каравелово
 • ПЛСР Левски
 • ПЛСР Млада гвардия
 • ПЛСР Неофит Рилски
 • ПЛСР Николаевска
 • ПЛСР Падина
 • ПЛСР Повеляново
 • ПЛСР Приселци
 • ПЛСР Просечен
 • ПЛСР Родни Балкани – MO
 • ПЛСР Садово
 • ПЛСР Синдел
 • ПЛСР Суворово
 • ПЛСР Тополи
 • ПЛСР Чернево

Ловно-рибарско дружество – Варна възниква през м.май 1889 година. По време на първото учредително събрание се приема наименованието Ловно-Стрелчевско дружество “Сокол”- град Варна. Учредители са А.Дякович, М.Станев, Щ.Белчев, който е поръчал първия печат на дружеството.

Първи председател е Александър Дякович – председател на Окръжния съд. През 1918 година в т.н.”Юнашки салон”, където се помещава тогава дружеството, се настаняват френски окупационни войски, които разпиляват цялата архива на организацията. На 27-29 август 1922 година настоятелството на дружеството с председател Н.Холевич, организира първия ловен събор, на който присъстват 3500 души.

През 1929 година със съдействието на Й.Сокачев – упрлавител на стопанство “Тича” е създаден първият ловен развъдник за едър дивеч и фазани в местността “Марин тепе”.

В периода 1933-35година председател е М.Маджаров. Тогава се изгражда ловен парк с хижа и стрелбище в местността “Карантината”.
През есента на 1943 година в Македонския дом се провежда дружествено отчетно – изборно събрание. Прочита се заповед, с която се нарежда на ловците да съдействат на полицията при издирване на партизани. Форума от 250 човека отхвърля изпълнението на заповедта.

От 1971 до 1976 година се строи НСЛРК “Звездица” на площ от 400 дка и се изграждат младежки школи по ловна стрелба и риболовни спортове под ръководството на В.Ангелов и В.Райчев. Земята е собственост на дружеството след като е направена замяна със земята от ловен парк “Карантината”.

От 1965 до 1975 година се изгражда рибно стопанство “Круша” (Пода) на площ от 300 дка, където се осъществява и стопанска дейност. За целта се изградени специални басейни. ЛРД притежава т.н. стадо риби, състоящо се от шаран, сом и др. видове сладководни риби. Това основно стадо служи ежегодно производството на зарибителен материал и на риба за консумация с цел търговия. Рибно стопанство “Пода” е осигурявало годишно по 2 млн. зарибителен материал, с което са зарибявани водоемите по спортен риболов в Североизточна България.

През 1994 година дружестовото реализира улов на 6 m сом от стопанството. Най-големият екземпляр е 85 кг. Тук са съхранени 24 вида риби от ихтофауната на България.

От 1995 година дружеството изпълнява програма за зарибяване на р.Камчия. В реката са разселени 2 т зарибителен материал с шаран, буфло и др. видове. Дружеството ползва за спортен риболов осем язовира: Приселци, Аврен, Л.Каравелово, Засмяново, Ботево, Крумово, Юнак ,Осеново.

През 1935 година в ловния парк “Карантината” се провежда първата балканиада по ловна стрелба. Години наред в НСЛРК “Звездица” се провеждат републикански и международни състезания по ловна стрелба и кастинг. Само за периода 70-80 години варненските състезатели са спечелили 41 златни, 26 сребърни и 25 бронзови медала.

От януари 1999 година Ловно-рибарско дружество-Варна е юридически самостоятелно дружество с идеална цел, регистрирано по закона за лицата и семейството. Има председател на обществени начала и щатни служители и се управлява от Управителен Съвет. ЛРД-Варна има членска маса, която е обособена по дружини. Те имат устав, който се спазва от всички членове. Всяка дружина има председател и секретар за извършване на организационна дейност.

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ