НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество Видин – гр. Видин

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Акациево
 • ПЛСР Арчар
 • ПЛСР Балей
 • ПЛСР Бойница
 • ПЛСР Бориловец – Периловец
 • ПЛСР Бояново – Водна
 • ПЛСР Бранковци
 • ПЛСР Брегово
 • ПЛСР Буковец
 • ПЛСР Бяла Рада
 • ПЛСР Видин
 • ПЛСР Винарово
 • ПЛСР Владиченци
 • ПЛСР Войница
 • ПЛСР Връв
 • ПЛСР Вълчек
 • ПЛСР Въртоп
 • ПЛСР Гайтанци
 • ПЛСР Големаново
 • ПЛСР Гомотарци
 • ПЛСР Градец
 • ПЛСР Грамада
 • ПЛСР Гъмзово
 • ПЛСР Делейна
 • ПЛСР Динковица
 • ПЛСР Долен бошняк
 • ПЛСР Дружба
 • ПЛСР Дунавци
 • ПЛСР Държаница
 • ПЛСР Жеглица
 • ПЛСР Златен рог
 • ПЛСР Ивановци
 • ПЛСР Извор
 • ПЛСР Извор Махала
 • ПЛСР Иново
 • ПЛСР Каленик
 • ПЛСР Капитановци
 • ПЛСР Киряево
 • ПЛСР Косово
 • ПЛСР Коста Перчево
 • ПЛСР Кула – Полетковци
 • ПЛСР Кула
 • ПЛСР Лагошевци
 • ПЛСР Майор Узуново
 • ПЛСР Макреш
 • ПЛСР Мали Дреновец
 • ПЛСР Медешевци
 • ПЛСР Милчина лъка
 • ПЛСР Неговановци
 • ПЛСР Ново село
 • ПЛСР Новоселци
 • ПЛСР Пешаково
 • ПЛСР Плакудер
 • ПЛСР Подгоре
 • ПЛСР Покрайна
 • ПЛСР Раброво
 • ПЛСР Ракитница
 • ПЛСР Раковица
 • ПЛСР Септемврийци
 • ПЛСР Симеоново
 • ПЛСР Синаговци
 • ПЛСР Слана бара
 • ПЛСР Сланотрън
 • ПЛСР Срацимир
 • ПЛСР Старопатица
 • ПЛСР Толовица
 • ПЛСР Тополовец
 • ПЛСР Тошевци
 • ПЛСР Флорентин
 • ПЛСР Цар Петрово
 • ПЛСР Чичил
 • ПЛСР Шипот
 • ПЛСР Шишенци
 • ПЛСР Ярловица

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ