НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество Враца – гр. Враца

Информация за контакт

Адрес: ул. Иванка Ботева №1

Пощенски код: 3000

Имейл: lrd_vr@abv.bg

Телефонен код: 092

Телефон: 66-09-90

Мобилен: 0885 935 599

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Баница
 • ПЛСР Баурене
 • ПЛСР Бели Извор
 • ПЛСР Ботуня
 • ПЛСР Веслец
 • ПЛСР Вировско
 • ПЛСР Власатица
 • ПЛСР Враца
 • ПЛСР Върбица
 • ПЛСР Галатин
 • ПЛСР Главаци
 • ПЛСР Гол. Пещене
 • ПЛСР Горно Пещене
 • ПЛСР Девене
 • ПЛСР Добруша
 • ПЛСР Згориград
 • ПЛСР Косталево
 • ПЛСР Краводер
 • ПЛСР Криводол
 • ПЛСР Лесура
 • ПЛСР Лиляче
 • ПЛСР Мраморен
 • ПЛСР Осен
 • ПЛСР Оходен
 • ПЛСР Пудрия
 • ПЛСР Ракево
 • ПЛСР Тишевица
 • ПЛСР Три Кладенци
 • ПЛСР Уровене
 • ПЛСР Фурен
 • ПЛСР Челопек
 • ПЛСР Чирен
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ