НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество община Якоруда – гр. Якоруда

Информация за контакт

Адрес: ул. "Якорущица" № 1

Пощенски код: 7330

Имейл: lrdyakoruda@abv.bg

Телефонен код: 08442

Мобилен: 0892 315 253

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР ЛРД Якоруда
  • ПЛСР ЛРД Якоруда
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ