НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество община Якоруда – гр. Якоруда

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР ЛРД Якоруда
  • ПЛСР ЛРД Якоруда

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ