Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество община Якоруда – гр. Якоруда

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР ЛРД Якоруда
  • ПЛСР ЛРД Якоруда

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ