НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Ястреб – 2016” – гр. Завет

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Голям Поровец
  • ПЛСР Завет
  • ПЛРС Острово
  • ПЛРС Хърсово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ