НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество Ястреб – 2016” – гр. Завет

Информация за контакт

Адрес: ул. "Лудогорие" № 90

Пощенски код: 7330

Имейл: lrd.zavet@abv.bg

Телефонен код: 08442

Мобилен: 0897 514 899

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Голям Поровец
  • ПЛСР Завет
  • ПЛРС Острово
  • ПЛРС Хърсово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ