Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско дружество “Ястреб – 2016” – гр. Завет

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Голям Поровец
  • ПЛСР Завет
  • ПЛРС Острово
  • ПЛРС Хърсово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ