ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно рибарско дружество Морски орел – гр. Балчик

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Балчик
 • ПЛСР Батово
 • ПЛСР Безводица
 • ПЛСР Гурково
 • ПЛСР Дропла – Кремена
 • ПЛСР Змеево
 • ПЛСР Кранево
 • ПЛСР Оброчище
 • ПЛСР Пряспа – Дъбрава
 • ПЛСР Рогачево
 • ПЛСР Сенокос
 • ПЛСР Соколово
 • ПЛСР Стражица
 • ПЛСР Храброво
 • ПЛСР Царичино
 • ПЛСР Царичино Военна
 • ПЛСР Църква

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ