НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско сдружение “Бедек” – гр.Трявна

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Белица
  • ПЛСР Станчов хан
  • ПЛСР Трявна
  • ПЛСР Черновръх

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ