НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско сдружение “Елхово” – гр. Елхово

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Борисово – Стройно
  • ПЛСР Бояново
  • ПЛСР В. Поляна
  • ПЛСР Голям Дервент
  • ПЛСР Елхово
  • ПЛСР Кирилово
  • ПЛСР Маломирово
  • ПЛСР Мелница
  • ПЛСР Трънково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ