НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско сдружение “Глухар” – с. Славейно

Информация за контакт

Пощенски код: 4747

Имейл: lrs_gluhar_slaveino@abv.bg

Телефонен код: 03027

Мобилен: 0877 351 149

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Баните
  • ПЛСР Давидково
  • ПЛСР Загражден
  • ПЛСР Петково
  • ПЛСР Славейно
  • ПЛСР Стража
  • ПЛСР Търън

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ