НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско сдружение “Глухар” – с. Славейно

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Баните
  • ПЛСР Давидково
  • ПЛСР Загражден
  • ПЛСР Петково
  • ПЛСР Славейно
  • ПЛСР Стража
  • ПЛСР Търън

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ