НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч – гр. Годеч

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Бракьовци
  • ПЛСР Гинци
  • ПЛСР Годеч
  • ПЛСР Голеш
  • ПЛСР Шума

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ