НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч – гр. Годеч

Информация за контакт

Адрес: ул. "Н. Й. Вапцаров" 7

Пощенски код: 2240

Имейл: slrd_godech@abv.bg

Телефонен код: 0729

Мобилен: 0885 416 029

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Бракьовци
  • ПЛСР Гинци
  • ПЛСР Годеч
  • ПЛСР Голеш
  • ПЛСР Шума

Площ 27 308 ха. 400 членове ловци и риболовци.

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ