НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско сдружение “Казанка” – с. Казанка

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Казанка
  • ПЛСР Пъстрово
  • ПЛСР Сладък кладенец
  • ПЛСР Сърневец

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ