НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско сдружение “Миджур” – с. Чупрене

Информация за контакт

Адрес: гр. Белоградчик, ул. "Алеко Константинов" №3

Пощенски код: 3900

Имейл: lrsmidzur73@abv.bg

Телефонен код: 0936

Мобилен: 0887 391 186

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Боровица
 • ПЛСР Буковец
 • ПЛСР Воднянци
 • ПЛСР Върбово
 • ПЛСР Горни Лом
 • ПЛСР Долни Лом
 • ПЛСР Орешец
 • ПЛСР Праужда
 • ПЛСР Протопопинци
 • ПЛСР Репляна
 • ПЛСР Средогрив
 • ПЛСР Търговище
 • ПЛСР Чифлици – Пролазница
 • ПЛСР Чупрене

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ