140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно-рибарско сдружение “Миджур” – с. Чупрене

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Боровица
 • ПЛСР Буковец
 • ПЛСР Воднянци
 • ПЛСР Върбово
 • ПЛСР Горни Лом
 • ПЛСР Долни Лом
 • ПЛСР Орешец
 • ПЛСР Праужда
 • ПЛСР Протопопинци
 • ПЛСР Репляна
 • ПЛСР Средогрив
 • ПЛСР Търговище
 • ПЛСР Чифлици – Пролазница
 • ПЛСР Чупрене

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ