НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество Хан Омуртаг – 2001 – гр. Омуртаг

Информация за контакт

Име: ЛРС Хан Омуртаг

Адрес: ул. "Антим I" №1

Пощенски код: 7900

Имейл: lrd_hanomurtag@abv.bg

Телефонен код: 0605

Телефон: 6-20-64

Мобилен: 0896 833 441

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Беломорци
  • ПЛСР Великденче
  • ПЛСР Висок
  • ПЛСР Врани кон
  • ПЛСР Зелена морава
  • ПЛСР Змеино
  • ПЛСР Камбурово
  • ПЛСР Обител
  • ПЛСР Омуртаг
  • ПЛСР Плъстина
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ