НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Хан Омуртаг – 2001” – гр. Омуртаг

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Беломорци
  • ПЛСР Великденче
  • ПЛСР Висок
  • ПЛСР Врани кон
  • ПЛСР Зелена морава
  • ПЛСР Змеино
  • ПЛСР Камбурово
  • ПЛСР Обител
  • ПЛСР Омуртаг
  • ПЛСР Плъстина

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ