140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловно сдружение гр. Провадия – гр. Провадия

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Арковна
 • ПЛСР Белоградец
 • ПЛСР Блъсково – Китен
 • ПЛСР Бозвелийско – Бързица
 • ПЛСР Величково
 • ПЛСР Добрина – Манастир
 • ПЛСР Житница
 • ПЛСР Златина
 • ПЛСР Комарево
 • ПЛСР Кривня – Провадия
 • ПЛСР Лопушна
 • ПЛСР Невша
 • ПЛСР Петров дол
 • ПЛСР Равна – Неново
 • ПЛСР Славейково – Черноок
 • ПЛСР Снежина – Градинарово
 • ПЛСР Тутраканци – Чайка
 • ПЛСР Храброво
 • ПЛСР Цонево
 • ПЛСР Черковна – Овчага
 • ПЛСР Ягнило

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ