НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно сдружение гр. Провадия – гр. Провадия

Информация за контакт

Адрес: ул. "Цар Освободител" № 105

Пощенски код: 9200

Имейл: ls_provadia@abv.bg

Телефонен код: 0518

Мобилен: 0898 777 196

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Арковна
 • ПЛСР Белоградец
 • ПЛСР Блъсково – Китен
 • ПЛСР Бозвелийско – Бързица
 • ПЛСР Величково
 • ПЛСР Добрина – Манастир
 • ПЛСР Житница
 • ПЛСР Златина
 • ПЛСР Комарево
 • ПЛСР Кривня – Провадия
 • ПЛСР Лопушна
 • ПЛСР Невша
 • ПЛСР Петров дол
 • ПЛСР Равна – Неново
 • ПЛСР Славейково – Черноок
 • ПЛСР Снежина – Градинарово
 • ПЛСР Тутраканци – Чайка
 • ПЛСР Храброво
 • ПЛСР Цонево
 • ПЛСР Черковна – Овчага
 • ПЛСР Ягнило
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ