НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Ловно-рибарско сдружение – Радомир” – гр. Радомир

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Байкал
 • ПЛСР Блатешница
 • ПЛСР Върба
 • ПЛСР Горна Глоговица
 • ПЛСР Горна Диканя
 • ПЛСР Дебели лак
 • ПЛСР Дивля
 • ПЛСР Долна диканя
 • ПЛСР Долни Раковец
 • ПЛСР Дрен
 • ПЛСР Друган
 • ПЛСР Елов дол
 • ПЛСР Жабляно
 • ПЛСР Земен
 • ПЛСР Извор
 • ПЛСР Калища
 • ПЛСР Калотинци
 • ПЛСР Ковачевци
 • ПЛСР Колош
 • ПЛСР Кондофрей
 • ПЛСР Кошарите
 • ПЛСР Одраноца
 • ПЛСР Пчелинци
 • ПЛСР Радомир
 • ПЛСР Светля
 • ПЛСР Углярци
 • ПЛСР Чуковец

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ